USB 端口保护和负载开关芯片


希荻微的USB保护和负载开关产品系列集成了高压负载开关,输出过压保护,输入欠压保护,过温保护,短路/过流/反向电流保护功能,是移动设备和便携式应用的理想选择。

 

     
产品型号 最小输入电压(V) 最大输入电压(V) 最大输出电压 AMR(V) OVP(V) 最大连续电流(A) 最大限流(A) 工作温度范围(C) Switches(#) Enable 关键特性 封装方式
HL5075 2.5 13.5 28 5.8/ 10.4/ 11.5/ 14.2 3 3 -40 ~ 85 1 GPIO OVP, OCP, RCP WLCSP-9
HL5095K 2.5 13.5 28 5.8/ 10.4/ 14.2 3 3 -40 ~ 85 1 GPIO OVP, OCP, RCP WLCSP-9
HL5097 0 5.5 28 5.8 (WL01), 4.8 (WL02) 1.25 - -40 ~ 85 2 - OVP, Dead Battery Rd, IEC ESD, Surge Protection WLCSP-6
HL5099 2.8 22 28

6/ 6.8/ 10/ 11.5/ 14/ 17.5  
Programmable

5 3.4 -40 ~ 85 3  I2C, GPIO   OVP, OCP,  RCP, SCP, FRS WLCSP-42
HL5502 0 30 +/-40 - 2 - -40 ~ 85 1 GPIO GPIO WLCSP-16
HL8261 0

IN_CC1/2: 5.5,

 IN_SBU1/2: 4.3

24 CC1/2: 6.0,
SBU1/2: 4.5 (HL8261WL01),
SBU1/2: 3.83(HL8261WL02)
IN_CC1/2: +/-1.25,
IN_SBU1/2: +/-0.1
- -40 ~ 85 4 - OVP, ESD & 
Surge Protection
WLCSP-16